‘ MIDZOMERAVONDWANDELING’

   Georganiseerd door Vrouwen van Nu Teteringen

Vrijdag 21 juni gingen wij, acht vrouwen van ’DAMESCOLLECTIEF,’  met ongeveer 40 dames de ‘ MIDZOMERAVOND WANDELING’ lopen, ook Bavel was van de partij. Zij hadden drie gidsen geregeld.

Ons groepje liep mee met Lieneke Stijn, een dame die de 1,5 uur wandeling liep. Zij deed het voor het eerst alleen en vond dit best spannend. De gidsen kwamen van IVN natuur educatie Mark & Donge. 

 Zij zette er flink de pas in en er werd al snel gevraagd of het iets langzamer kon. Wij liepen over de Zwarte Dijk. (prachtige fietsroute van Hoge Vucht naar Teteringen.) Helaas bleef het weer eens niet droog en de plu’s gingen op!

Lieneke begon haar verhaal over de Vughtpolder. Het landschap van Nederland is ontstaan in het ‘pleistoceen’ ofwel in de’ ijstijd,’ die begon 2,5 miljoen jaar geleden en die eindigde 12000 jaar geleden. Door het schuiven van de gletsjers zijn er bepaalde verhogingen ontstaan in het landschap. Mensen bouwden graag hun huizen, boerderijen, op die verhogingen, om veilig te zijn voor het water. Dat gold ook voor Teteringen en omgeving. De Vughtpolder, waar wij liepen lag laag en de grondwaterstand was hoog en dan ontstaat ‘veenvorming,’ een hele drassige grond. VUGHT betekent dan ook VOCHT, het was hier dus altijd nat en drassig. Dit deel wordt ook wel ‘het dal van Breda’ genoemd. Akkerbouw was toen niet mogelijk, later, na ‘ontwatering’ wel. Nu staat er maïs op.

Vroeger was de Vuchtpolder hét paradijs voor de kievit en de kievitsbloem. Door de ontwatering en bemesting waren zij helemaal verdwenen. Inmiddels komt het allemaal weer terug, door een enorm ‘zuiveringssysteem,’ dat zij aangelegd hebben. Zij werken met ‘helofytenfilters’ dat het opperwater zuivert en hierna komt het in de sloten terecht. 

 Wat heel vreemd was om te zien en je daar niet verwacht, was dat er overal op de weg grote rivierkreeften lagen, doodgereden, of half dood!

In de middeleeuwen gingen ze het land bewerken. Veen werd gedroogd en werd turf, daar kon je de kachel mee stoken, het gebied waar nog zeewater overheen gegaan was konden ze nog zout uit winnen. Zout was zeer waardevol vroeger! De handel werd dan ook in die tijd met ‘zout’ betaald. (salaris, sal=zout.) Er werden ook veel afgravingen gedaan, meestal door de monniken, het was dan ook monnikenwerk!  Wij liepen langs zo’n plas die vol zat met watervogels en eenden.

Lineke vertelde veel over de vele planten en bloemen en over de Scholekster, (Bonte Piet) die daar veel te zien is. De bermen langs de weg staan nu vol wilde bloemen, zoals de teunisbloem, de kropaar, st. jacobs kruiskruid, die heel giftig is. De paarden en koeien eten hier keurig omheen en de vogels eten ze ook niet, vandaar dat de st Jacobs vlinder haar eitjes hierop legt en dus veilig zijn. De rups voedt zich met de giftige sappen, neemt de kleuren geel en zwart aan, (kleuren van gevaar) zodat de vogels er niet aankomen. De wikke, de vergeten wikke en de vogelwikke kwamen aan bod, mooie paarse bloemetjes die laag bij de grond bloeien. Je mag pas een bloemetje plukken, wanneer er meer dan honderd van staan. Een heel verhaal over het donzige hazenpootje, behoren tot de klaverachtigen, die stikstof uit de lucht kunnen omzetten in plantaardige eiwitten, worden gegeten door de dieren, die er weer dierlijke eiwitten van maken en die worden dan ook weer gegeten door dieren en mensen en zo komt het weer in de natuur terecht. (via de uitwerpselen.) Ook de wilde valeriaan staat mooi te bloeien, de grote pimpernel, (van de rozenfamilie, net als de kersen en de pruimen.) Moerasspirea, duizendblad, (schermbloemen) en klaprozen.

Uiteindelijk kwamen wij bij het ‘WATER REDOUTE,’ In 1624 werden o.a. aan de Zwarte Dijk verschillende veldwerken gebouwd, ( de Zuiderwaterlinie) in opdracht van legeraanvoerder Spinola, tijdens het beleg van Breda, om zo de stad te beschermen. Bij aanvallen konden ze zo het gebied rond Breda onder water zetten en de vijand tegenhouden. Helaas hield het geen stand en de Spaanse koning Philip IV won de strijd.

Teruglopend richting koffie werd het gelukkig weer droog. Lieneke vertelde nog wat over de aangelegde oeverzwaluw wal en eronder een vleermuizenkelder. Dit was te ver weg om te kunnen zien. We kwamen langs de ijsboerderij, waar twee dames een ijsje gingen halen en zo kwamen we bij de dames die koffie voor ons hadden gezet. Er was géén tentje open voor koffie, vanwege het ‘Hittegolf festival!’ jaja met koffie, achteruit de auto, op klapstoeltjes op een grasveld tussen de huizen, deden de dames van Teteringen erg hun best om ons te verwennen en als traktatie… oranje eierkoeken en soesjes, geheel in                                                     ‘ORANJEGEKTE STIJL!’   

Ja ja, want om 21.00 uur speelde Nederland tegen Frankrijk voetbal voor het Europees kampioenschap! Iedereen was op tijd thuis om te kunnen kijken.

Het was weer een leerzame, maar vooral gezellige avond! 

 Bedankt dames en gidsen voor de organisatie!

 

Volgend jaar is Bavel weer aan de beurt.                                                

                                                                                                       Marijke Smit.

Tot slot nog een foto van onze drie gidsen, twee heren en één vrouw en zij werd voor de leeuwen gegooid, want zij zou met iemand meelopen om het goed te leren, maar die had zich ziek gemeld. Gelukkig wist zij er veel van.

De dame rechts heeft het mede georganiseerd.

 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen