Welkom bij damescollectief

Dit inschrijfformulier graag digitaal invullen.

Contributie

De contributie bedraagt € 45,00 voor het verenigingsjaar 2024. Damescollectief maakt gebruik van automatische incasso. Een machtiging daartoe wordt afgegeven aan de penningmeester: penningmeester@damescollectief.nl.

Als u het lidmaatschap van Damescollectief wilt opzeggen moet u dit vóór 1 november 2024 schriftelijk laten weten op info@damescollectief.nl.

Uiteraard stopt de automatische incasso bij opzegging.