PRIVACYREGLEMENT JANUARI 2023

Damescollectief verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van het aanbod van de activiteiten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

Waarom wij de gegevens nodig hebben:

 • Verzenden van mailing
 • Verzenden van brieven over activiteiten
 • Om U een e-mail te kunnen sturen
 • Om U te kunnen bellen als dit nodig is.
 • Om het lidmaatschapsgeld te incasseren

Hoe lang bewaren we Uw gegevens?
De gegevens worden actief bewaard zolang u lid bent van Damescollectief en daarna in het archief.

Delen met anderen.
Wij delen uw gegevens alleen met de zittende bestuursleden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar het dan zittende secretariaat van de vereniging zoals vermeld op onze website www.damescollectief.nl

Wij vragen nooit om uw paspoort- en/of BSN-nummer.

Beveiliging:
Damescollectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computer waarop uw gegevens bewaard worden is beveiligd via een wachtwoord, antivirus software, automatische updates van het besturingssysteem. Uw adres komt niet op de website of facebook en wordt nooit aan derden verstrekt.

Gebruik foto’s op website of correspondentie:
U kunt bij de zittende voorzitter zoals  vermeld op de website schriftelijk kenbaar maken indien u bezwaar heeft dat gemaakte foto’s , de activiteiten waarop u zichtbaar bent geplaatst worden op de website of correspondentie.

Aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur van vereniging Damescollectief, januari 2023