Met 22 vrouwen van ‘DAMESCOLLECTIEF,’ gingen wij op bezoek bij de mooie nieuw gebouwde kerk van JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN in Breda, gelegen naast het Poolse kerkhof Zuylen langs de Ettense baan. Misschien beter bekend als het geloof van de MORMONEN. Sietske en Eric Mc.Lean ontvingen ons hartelijk bij de voordeur. De kerk is ecologisch helemaal verantwoord voor deze tijd gebouwd. Je ziet meteen iets vreemds aan het dak, waar geen pannen of beton op ligt.

Het is helemaal begroeid met grassen plantjes en bloemetjes. Ook liggen er zonnepanelen op en hebben zij een warmte pomp en ledverlichting. Je ziet ook geen kerktoren op het dak met een kruis erop, zoals bij vele kerken. Zij vieren nl niet ‘de dood,’ maar ‘het leven.’ ( Het kruis wordt natuurlijk geassocieerd met de dood van Jezus. Zij hebben meer met de opstanding van Jezus, dus van het leven.) Pasen is daarom ook minstens zo belangrijk als Kerstmis.

Er kwam al snel de vraag over de naam van de HEILIGEN der LAATSTE DAGEN, wat dat betekent. Eric legde uit dat dat betekent dat wij in deze tijd leven, de laatste dagen, voorafgaand aan de wederkomst die Christus zelf heeft aangekondigd. Zij hebben wereldwijd ongeveer 18.000.000 leden in 188 landen. Hier maar 9500 leden, met 24 van deze kerken verspreid over heel Nederland.

Zij geloven in een drie-eenheid, God de vader, Jezus Christus en de Heilige geest, die allemaal in de Godheid zitten, maar wel als eigen individu en dat Christus naar deze aarde kwam en ons onderwees.

Eric vertelde over het ontstaan van deze kerk in 1830 in Amerika. Een jongen van 14 jaar, Joseph Smith, begreep niet waarom zijn ouders ieder een ander geloof belijden en kon zich daar niet in vinden. Hij las Jacobus 1:5-6, ging daarop in gebed, waarop God de Vader en Jezus Christus aan hem verschenen. Na zijn priesterschapsbevoegdheid kreeg hij opdracht om De Kerk van Jezus Christus opnieuw te organiseren op aarde, te ‘HERSTELLEN.’ 

Het hoofd van de kerk is vandaag de dag een ‘President,’ met 2 raadgevers en 12 Apostelen, allen mannen, waarop de vraag kwam waarom er geen vrouwen bijzaten. Er besturen 9 vrouwen in de kerktop en veel vrouwen zijn actief met ook hoge functies en iedereen is ‘gelijk’ aan elkaar. Er wordt géén verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen. 

Nog een belangrijke vraag was, wie dit allemaal financiert. Ieder lid betaalt iedere maand 10% van zijn inkomen aan de kerk, maar…ben je geen lid, mag je gewoon zondags naar de dienst komen van 10 tot 11 uur, met daarin het avondmaal. Iedereen is welkom! Van 11 tot 12 uur worden er lessen gegeven in diverse lokalen, een kleuterlokaal en verder voor verschillende leeftijdsgroepen,  jongens en meisjes. Alles wordt door vrijwilligers gedaan.   

Ook wordt er vanaf 8 jaar gedoopt, d.w.z. een volledige onderdompeling, waarbij iedereen in het wit gekleed gaat, kleding daar aanwezig. Je kunt het via een grote spiegel erboven ook op de achterste rij volgen, heel grappig. Zij omschrijven dit als een ‘WEDERGEBOORTE.’

De Kerk is in het bezit van een heleboel enorme pakhuizen wereldwijd, die stampvol spullen zitten om bij grote rampen binnen 24 uur met een vliegtuig te kunnen brengen! De kerk werkt nauw samen met het Rode Kruis en het Leger des Heils, maar tevens ook met andere geloofsgemeenschappen. Ook zijn er tempels, +/- 200 wereldwijd, waar je bv kunt trouwen en andere verbonden worden gesloten. Zij geloven niet dat dit leven ‘eindigt’ met de dood, maar dat er leven is ná de dood. Zij geloven dat de families weer eeuwig samen komen. Er komen wereldwijd 200.000 tot 300.000 mensen bij! De snelst groeiende Christelijke kerk.

Vanaf je 18de kun je zendeling worden. Zij worden dan in koppels verspreid over de hele wereld voor ongeveer 1,5 – 2 jaar om het evangelie te delen en hulpbehoevenden te steunen. Hiervoor moeten zij zelf sparen om zichzelf te kunnen onderhouden. Er zijn 70.000 zendelingen verspreid over de wereld.

 In 1861 kwamen de eerste zendelingen aan in Nederland. Zij geloven ook dat Christus terug zal komen op aarde.

                                                HET GELOOF BETEKENT:

                    ‘GOED DOEN VOOR DE MENS EN VOORAL NAAR ELKAAR!’                                                                                                                                          

Veel hebben zij gemeen, maar wat hen o.a. onderscheid van andere christelijke kerken is dat zij TWEE BOEKEN HEBBEN, ‘DE BIJBEL’ EN ‘HET BOEK VAN MORMON, een tweede getuige van Jezus Christus. Dit boek is een geschiedkundig boek, gelijkwaardig aan de Bijbel, alleen dit heeft plaats gevonden in Zuid en Midden Amerika. (Azteken en de Maya’s) 600 v Christus tot 400 n Christus, ongeveer gelijktijdig met de Bijbel, maar slechts 1000 jaar geschiedenis, waar de Bijbel 4000 jaar geschiedenis kent. 

 De twee boeken bevestigen en versterken elkaar. Is er iets onduidelijk in de Bijbel, wordt het in het tweede boek helderder belicht. 

  Hierna kregen wij een rondleiding door dit prachtige gebouw en kregen wij in de grote zaal iets te drinken met iets lekkers.                        Marijke Smit.                                                       

Tot slot een grote verrassing! Voor iedereen was er HET BOEK VAN MORMON dat wij cadeau kregen!

HET WAS EEN HEEL INTERESSANTE MIDDAG MET VEEL DANK AAN SIETSKE EN ERIC