23

31 oktober en 21 november waren de laatste twee avonden dat TOM MOLENAARS zijn interessante lezingen gaf over DE WERELD VAN JEROEN BOSCH (1450-1516, HET LEVEN ALS PELGRIMSTOCHT.) en over PIET MONDRIAAN (1872-1944, DANS EN JAZZ.)

                                               JEROEN BOSCH.

Ten tijde van Jeroen Bosch beleefde Den Bosch een zeer welvarende periode, zowel economisch als cultureel. Het hertogdom Brabant strekte zich van deze stad tot aan de huidige Franse grens uit. Breda, Brussel en Mechelen, waren toentertijd het meest verstedelijkte gebied van Europa, met een steeds rijker wordende burgerij. Dankzij de boekdrukkunst, onderwijs en bibliotheken en universiteiten, konden de burgers hun kennis vergroten.

Vlaanderen en Brabant kenden een internationale gemeenschap van intellectuelen, bankiers en hoge ambtenaren. Jeroen werd lid van het illustre Lieve Vrouwe Broederschap, in 1486, door geestelijken opgericht. (1318) Hij bezat daardoor een goed functionerend internationaal netwerk. Hij kende vele inspiratiebronnen. Hij gaf overal zijn eigen interpretatie aan, wat hem een eigen, unieke stijl opleverde. WEES ZELF KREATIEF EN GEBRUIK EIGEN VONDSTEN! Hij verdiepte zich in de menselijke psyche. Hij maakte het besef van zondigheid tot kern van het kerkelijke geloof. Hij gaf zijn verbeeldingskracht vrij baan en dank zij de droomvisioenen krijgen wij een indruk van de HEMEL EN DE HEL. Deze informatie haalde hij uit diverse literatuurbronnen.

Hoe kwam hij aan de informatie van de SCHEPPING VAN DE AARDE? Het bovenste deel van de Muzikale hel (TUIN DER LUSTEN) met zijn buitenaardse lichtstralen en de lichttunnel op “De uitverkorenen varen ten Hemel”? Had iemand ze hem verteld? Zelf beleefd, of gebruikte hij ‘geestverruimende middelen?’ Wij weten weinig over zijn leven.

                     HIJ LAAT ONS IN VERBAZING ACHTER!

 

                                           PIET MONDRIAAN. Rechter foto.

     De muzikale weg naar de Victorie Boogiewoogie. “ Dat doet mij niks,”  waren de kernachtige woorden van Piet op het bericht dat zijn vader overleden was. (1921) De band met zijn vader was dus alles behalve hecht. Zij leken op elkaar en waren stug en koppig. Hij was streng calvinistisch, zonder vrolijkheid of uitbundigheid en streng in de opvoeding. Hij was het dan ook niet eens met de keuze van zijn oudste zoon Piet voor het vrije kunstenaarschap. In 1892 vestigde Piet zich in Amsterdam onder het juk uit van zijn vader. Hij ging van het leven genieten. Hij werd lid van de Theosofische Vereniging in 1909, een daad van bevrijding van zijn vader en diens benauwde en dogmatische geloofsopvattingen.                                                                                                           

THEOSOFIE IS GEEN GODSDIENST, MAAR EEN OEROUDE LEERWEG NAAR DE INZICHTEN VAN DE VROEGERE FILOSOFEN EN MYSTICI.

EVOLUTIE = een proces van zelfexpressie, waarbij een verscheidenheid van stoffelijke vormen wordt aangenomen. Hij is erg met de kosmos, de geest en het bewustzijn bezig. Het leven van ieder individu en de hele aarde maakt deel uit van het kosmische proces.

Hij maakte kennis van de wereldse muziek in de cafés, (i.p.v. de zware kerkorgelmuziek) en de dans. Vooral in Parijs (1911-1914) maakte hij kennis van de uitgelaten stemming in de dancings , met de moderne dansen. Dit zie je vooral in zijn schilderkunst, de verstrakking en rechte lijnen. Mondriaan streeft ernaar van de jazz een aanschouwelijk beeld te maken. In de Victory Boogiewoogie geeft hij de muziek en dans weer. (Op de elkaar kruisende gele lijnen, zijn gekleurde vierkantjes aangebracht, waarmee het ritme van de danspassen wordt uitgedrukt.) Zo hebben de kleuren van de lijnen hun eigen betekenis, en instrument. Piet heeft genoeg vrouwen om mee te dansen, waar hij dol op is, maar van een echte relatie komt het helaas niet.

Op zijn 60ste schreef hij aan een journalist

“HOEVEEL SCHONER ZOU DE WERELD WORDEN ALS DE STRIJD DER STATEN, DER SEKTEN, (GODSDIENSTEN) EN ZELFS DER SEKSEN, (HOMOFOBIE) PLAATS MAAKTE VOOR ‘HARMONISCH EVENWICHTIGHEID!’ (1932)

En Tom, bedankt voor de fijne, leerzame en vooral gezellige avonden die jij voor ons verzorgde! Het gaat je goed!  Damescollectief namens Erna Broeders.          Marijke Smit.